1procent

Niestety, Twoja przeglądarka ma problem z odtworzeniem pliku multimedialnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak przekazać 1 % swojego podatku dla TPG wejdz na stronę <a href="http://1procent.tpg.org.pl" title="Twój 1 % pozwoli nam wyjść ze świata ciszy i ciemności">Przekaż swój 1 % aby pomóc wyjść nam ze świata ciszy i ciemności.</a>

czwartek, 3 lipca 2014

Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych

Bogdan Szczepankowski


Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski z Wydziału nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, osoba słabosłysząca, jest niezłomnym propagatorem prawa osób z niepełnosprawnością do niezależności, samostanowienia i korzystania – na równi z osobami sprawnymi – z pełni praw obywatelskich.

W środowiskach naukowym i osób z dysfunkcjami narządu słuchu znany jest nie tylko jako ekspert języka  migowego i twórca systemu kształcenia w tym zakresie, ale także jako współtwórca polskiego systemu językowo – migowego i pierwszego opisu SJM dla celów dydaktycznych.Prof. Szczepankowski to również autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych, blisko 40 programów nauczania, ponad 80 scenariuszy filmów dydaktycznych, ponad 170 artykułów zamieszczanych w pracach zbiorowych, czasopismach fachowych oraz skierowanych do osób niesłyszących i słabosłyszących oraz ok. 100 referatów wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.  Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia z zakresu surdopedagogiki i surdologopedii nie tylko na swojej macierzystej uczelni, ale również w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim i  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


Bogdan Szczepankowski jest także współzałożycielem kilku organizacji skupiających osoby z niepełnosprawnością i działających na ich rzecz oraz współinicjatorem i organizatorem letnich szkół języka migowego dla nauczycieli dzieci niesłyszących. Uczestniczył w pracach wielu gremiów zajmujących się problematyką osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – był m.in. wiceprezydentem Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, a także rzecznikiem praw obywateli niepełnosprawnych.Aktualnie prof. Szczepankowski jest wiceprezesem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i Stowarzyszenia Popierania Edukacji Niepełnosprawnych „Hefajstos”, a także członkiem honorowym  Katolickiej Misji dla Niesłyszących oraz Polskiego Związku Głuchych.
W czerwcu 2009 r. prof. Szczepankowski obchodził jubileusz 50-lecia pracy zawodowej.

Za co gratulujemy ! :)
Tekst i opracowanie: Krystyna Klawczyńska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz